TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HẢI

Năm học 2020-2021

 

 - Trường có 4 điểm dạỵ

-  Điểm chính:  1 khu Hiệu bộ gồm  6 phòng;  phòng Hiệu trưởng  01 ; phòng phó Hiệu trưởng: 02 ; phòng y tế; 01 ; phòng kế toán: 01; văn phòng: 01;  phòng nghệ thuật 01; phòng thể chất 01;  11 phòng học; Bếp ăn: 01, nhà vệ sinh: 2 khu.

- Điểm lẻ 1: Cầu Ngang  có phòng học: 08 phòng chỉ sử dụng 6 phòng, nhà vệ sinh chung với phòng học.

- Điểm lẻ 2: Hồ Bể có 3 hòng học; 1 nhà vệ sinh riêng và 2 nhà vệ sinh chung phòng học.

 - Điểm lẻ 3 : Âu Thọ B 1 phòng (chung với tiểu học)

- Có đồ chơi ngoài trời điểm chính và điểm Hồ Bể.